Home

                                

         PHILATELISTENVERENIGING GELRE-GULICK ECHT- SUSTEREN

INFO/ E-MAILS

INFO

Contributie bedraagt:

-27,50 euro per jaar , inclusief Filatelie

-15 euro per jaar ,zonder Filatelie

 Voor op of aan merkingen op homepage of voor het toevoegen van Links e.d neem contact op met webmaster

E-mails:

                                                   

Voorzitter : V Bours

                                     

Webmaster :  L.Hotterbeekx

 

 

 

 

 

 

Philatelistenvereniging Gelre-Gulick Echt-Susteren