Home

                                

 

         PHILATELISTENVERENIGING GELRE-GULICK ECHT- SUSTEREN

 Bestuurssamenstelling:

 

-Voorzitter                                  :Vic Bours

-Vice-voorzitter                          :Ans van Herten      

-Secretaris                                 :Lei Hotterbeekx  E-mail

-Penningmeester                       :Peter Ernst

-Jeugdzaken                              :Jo Ruijten/Ans van Herten

-Rondzendingen                        :Vic Bours

 

-2e Penningmeester                  :Lei Hotterbeekx                         

-Activiteitencommissie               :Jo Ruijten

-Public Relations /webmaster    :Lei Hotterbeekx                                                        

                 reglement

 

 

Philatelistenvereniging Gelre-Gulick Echt-Susteren